SARAJEVO - Maloprodaja

Kurta Schorka 11

Tel: +387 33 542 514
        +387 33 767 526
Fax: +387 33 767 525

E-mail: htcv@bih.net.ba

 

SARAJEVO - Veleprodaja

Kurta Schorka 11

Tel: +387 33 767 526
        +387 33 767 516
        +387 33 767 515
        +387 33 469 571
        +387 33 469 528
Fax: +387 33 767 525

E-mail: htcv@bih.net.ba

htc@web.ba.link.ba