Ovjesni pribor

Registar za kupatilo

Proizvođač: METAL AS
Visina: 974, 1325, 1676 mm
Širina: od 450 do 750 mm
Snaga: od 484 do 1380 W
Materijal: čelične cijevi
* mogućnost izrade od bakra sa visokom otpornošću na PH

Radijatorski ventili

Proizvođač: GIACOMINI
Nazivni promjer: FI 3/8, 1/2, 3/4

Radijatorski ventil za jednocijevni sistem

Proizvođač: GIACOMINI
Nazivni promjer: FI 3/8, 1/2, 3/4

Radijatorski ventil usponski za jednocijevni sistem

Proizvođač: GIACOMINI
Nazivni promjer: FI 3/8, 1/2, 3/4

Radijatorski ventil za jednocijevni sistem

Proizvođač: GIACOMINI
Nazivni promjer: FI 3/8, 1/2, 3/4

Termostatska glava

Proizvođač: GIACOMINI

Sitni pribor

Razdjelnik

Nazivni promjer: FI 3/8, 1/2, 3/4

Ormarići za razdjelnike

Sitni spojni mesingani materijal

Termostatska glava

Proizvođač: ARMAL
Artikal: 03-070-110

Ventil i podventil

Proizvođač: ARMAL
Nazivni promjer: FI 1/2, 3/4
Tip: ravni i kutni

Termostatska glava

Proizvođač: HERZ

Ventil i podventil

Proizvođač: HERZ
Nazivni promjer: FI 1/2, 3/4
Tip: ravni i kutni

Termostatska glava

Proizvođač: HEIMEIR

Ventili za jednocijevni i dvocijevni sistem

Proizvođač: HEIMEIR
Nazivni promjer: FI 1/2, 3/4
Tip: ravni i kutni

htc@web.ba.link.ba